Vårt ursprung

Thérèse Bertherat

Fysioterapeuten (sjukgymnasten) Thérèse Bertherat har utvecklat antigymnastiken och skrivit bland annat bestsellern Kroppen har sina skäl. Hon utbildade sig till traditionell fysioterapeut men var missnöjd med utbildningen ”vi studerade en muskel i gången, ett ben i taget, aldrig kroppen som en helhet. Och samma syn gällde när vi behandlade patienterna” berättar hon.

Eftersom hon inte gillade den här synen på människan beslöt hon att studera också andra terapier. Hennes möte med fysioterapeuten Francoise Mézières blev helt avgörande, Mézières såg kroppen som en helhet och sade att den alltid måste behandlas som en sådan.

Thérèse Bertherat utbildade sig hos Mézières men gick ett steg vidare i sin jakt på en metod som behandlar hela människan. Hon studerade andra kroppsterapier, som till exempel kinesisk medicin, bioenergi, eutoni, rolfing, gestaltterapi och akupunktur.

Hon bekantade sig också med psykoanalys och har läst bland annat Freud och Jung samt alla Wilhelm Reichs verk. Men viktigast av allt: Hon lärde sig framförallt i sitt arbete med sina patienter.

Hennes kunskaper och erfarenheter ledde till att antigymnastiken småningom växte fram och hon började utbilda praktiker för att göra metoden tillgänglig för alla.

1-Portrait Thérèse et Marie BERTHERAT

Marie Bertherat är Thérèse Bertherats dotter och ansvarig för Antigymnastik®.